NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Wat Thammamool Woravihan | วัดธรรมามูลวรวิหาร

Wat Thammamool Woravihan |วัดธรรมามูลวรวิหาร
ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
GPS : 15.2485459,100.0835914; Click >>>> นำทาง
โทรศัพท์ : -
เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน

วัดธรรมามูลวรวิหาร : เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามญาติ ศิลปะผสมระหว่างอยุธยาและสุโขทัย มีรูปพระธรรมจักรปรากฏอยู่กลางพระหัตถ์ด้านขวา หลวงพ่อธรรมจักรเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง  อีกทั้ง เป็นวัดเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เคยเสด็จประพาส รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดแห่งนี้ด้วย 


วัดธรรมามูลวรวิหาร : สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ.๒๑๒๐ และได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ พระพุทธรูปทองสำริด ประทับยืนปางห้ามญาติอันมีนามว่า หลวงพ่ธรรมจักร
หลวงพ่อธรรมจักร : เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นศิลปะประยุกต์ช่างสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ สูงประมาณ ๔.๕๐ เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย ธรรมจักร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บรรยากาศทั่วไป :
พระอุโบสถ วัดธรรมามูลวรวิหาร
ภายในพระอุโบสถ วัดธรรมามูลวรวิหาร
พระวิหารหลวงพ่อธรรมจักร
หลวงพ่อธรรมจักร  วัดธรรมามูลวรวิหาร


พิพิธภัณฑ์ เสด็จประพาสต้น
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร
แผนที่ :

การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยใช้รถยนต์ตามถนนพหลโยธินสายเก่า ชัยนาท นครสวรรค์ ห่างจากสี่แยกแขวงการทางชัยนาท ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 288 289 จะมีสี่แยกไฟแดงและมองเห็นเขาธรรมามูลอยู่ทางด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประมาณ 1.5 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยรถประจำทางสาย 1064 ชัยนาท มโนรมย์, สาย 112 นครสวรรค์ ชัยนาท, สาย 903 กรุงเทพฯ อุทัยธานี, สาย 1065 ชัยนาท วัดสิงห์ และสาย 19กรุงเทพฯ วัดสิงห์

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City