NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Pae Lukbup - แพลูกบวบตั้งอยู่เขต อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
พิกัด
 GPS : 15.0250563,100.0091585

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ตั้งอยู่บริเวณ ณ บึงกระจับใหญ่ เขตอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
บึงกระจับใหญ่ เป็น เกาะเมืองกลางบึงกระจับใหญ่ซึ่งเป็นบึงน้ าธรรมชาติขนาด ใหญ่ ที่เชื่อว่าบึงแห่งนี้ขุดขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกอันหมายถึง พม่า ปัจจุบันบนเกาะยังคงมีชาวบ้านดั้งเดิมอยู่บน เกาะ 3 หลังคาเรือน เกาะแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าน้ำประปา ใช้ แต่ชาวบ้าน 3 ครัวเรือนก็ยังอาศัยอยู่เพราะเป็นบ้าน เกิด และเป็นถิ่นที่อยู่ของ บรรพบุรุษไม่ยอมย้ายออก 


ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญ ได้ ให้มีการสร้างสะพานไม้ไผ่เป็นแพข้ามบึงสู่เกาะเมืองท้าวอู่ทอง เพื่อความ สะดวกในการเดินทาง เนื่องด้วยเกาะตั้งอยู่กลางน้ำทำให้การเดินทางลำบาก ต้องใช้เรือข้ามอย่างเดียวเท่านั้น และผลพลอยได้ของการทำแพข้ามแม่น้ำครั้งนี้ถือ...เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้ นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาเยือนชัยนาท
การเดินทาง  

แพลูกบวบตั้งอยู่ในเขตอำเภอหันคา ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะไปยังแพลูกบวบ การเดินทางจำเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวเท่านั้น ที่ตั้งอยู่ห่างจากตลาดหันคาประมาณ 5 กิโลเมตร 

เกาะเมืองเท้าอู่ทอง อ.หันคา จ.ชัยนาท @ http://www.chainatcity.com/2015/07/pae-lukbup.html

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City