NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

หมอชวนวิ่ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ขอเชิญชวน บุคลากรด้านสาธารณสุข
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง
เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายให้ทุกคนได้ตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
โดยพร้อมกันที่ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท


ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ร่วมรับมอบคฑาและรณรงค์วิ่งรอบเมืองชัยนาท
ระยะทาง ๓ กิโลเมตร เริ่มจากเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลาง
เลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามถนนชัยณรงค์ ผ่านจวนผู้ว่า
วกเข้าสู่ถนนพรหมประเสริฐ กลับมายังจุดเริ่มต้น


ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมวิ่ง ส่งมอบคฑา ต่อไปยัง จ.สิงห์บุรี

#หมอชวนวิ่ง
(ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท)

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City