NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Wat SongSawoei : วัดทรงเสวย


ที่ตั้ง : ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

GPS : 15.1613192,100.053959  <<< คลิกเพื่อนำทาง


       วัดทรงเสวย เป็นวัดเก่าแก่ สมัย กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า วัดเกสร” และภายหลังได้เปลี่ยนเป็น  วัดราษฎร์เจริญธรรม 
       เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5  เสด็จพระราชดำเนิน ตรวจสอบลำน้ำเก่า  โดยประทับเรือพระที่นั่ง ครุฑเหิรเห็จ เพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อำเภอมโนรมย์ ปัจจุบันเรียกว่า วัดพิกุลงาม จากนั้นวันที่ 17 ตุลาคม 2451 เสด็จ ฯ ตามลำน้ำมะขามเฒ่าผ่านตลาดวัดสิงห์ และได้ประทับแรมที่ บ้านหนองแค ในครั้งนั้นพระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวน ราษฎร์ สร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ เสวยยอดหวายโปง ตาแป้น มรรคนายกวัดหนองแค จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงมาเผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหาร และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า "วัดเสวย" แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทานขอเติมคำว่า "ทรง" ไปด้วย พระองค์ทรงอนุญาต ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า  "วัดทรงเสวย" จนถึงทุกวันนี้

บรรยากาศภายในวัดทรงเสวย

โบสถ์วัดทรงเสวย
ภายในโบสถ์วัดทรงเสวย
บริเวณด้านหน้าศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5
ทางเข้าศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5
ภายในอาคารศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5
บรรยากาศภายในสวนพักผ่อนด้านในวัดทรงเสวย

ศาลาริมน้ำวัดทรงเสวย
การเดินทาง
.......
ภาพเพิ่มเติมของวัดทรงเสวย
   

วัดทรงเสวย : Wat SongSawoei http://www.chainatcity.com/2015/08/wat-songsawoei.html

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City