NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Sadet Praphatton : ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.๕


ล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้น ร. เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

          รัชกาลที่ ๕ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชาติอย่างล้นเหลือ ตลอดชีวิตของพระองค์ซึ่งครองราชระยะเวลายาวนานถึง ๔๒ ปี พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองอย่างมาก

          หนึ่งในพระกรณียกิจที่ทรงประทับใจพสกนิกรชาวสยาม นั้นก็คือการเสด็จประพาสต้น เพื่อสอดส่องทุกข์สุขของราษฎร โดยมิได้มีหมายกำหนดการ บางครั้งทรงปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนเข้าไปปะปนกับราษฎร เพื่อที่จะได้ทรงทราบในความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์อย่างใกล้ชิด ทำให้พระองค์ได้พบความจริงต่างๆ และทรงนำไปหาหนทางแก้ไข เพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรสยาม

         หนึ่งในเส้นทางนั้น ก็คือการเสด็จประพาสต้น ร.  เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑โดยบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ.2451 ตอนหนึ่งได้ทรงบันทึกไว้ดังนี้


วันที่ ๑๗ ตุลาคม

เมื่อวานนี้ลืมกล่าวว่า วัดที่จอดเรือนั้นอยู่ฝั่งตะวันออก วันนี้ลงเรือครุฑเหิรเห็จเวลาเข้า ข้ามฟากเยื้องลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่ง เข้าปากคลองที่วัดสิงห์ปากคลองน้ำย้อนลงข้างใต้ เข้ายากสักหน่อย พอพ้นลำคลองตกถึงลำน้ำหลังวัด ก็เป็นตลาดเรียกชื่อทับศัพท์ว่าตลาดวัดสิงห์ มีบ้านเรือนฝากระดานหลายหมุ่ มีโรงแถวตลาดข้างเหนือ ๓๐ ห้องเศษ เจ้าของหนึ่งเป็นผู้หญิง ตั้งอยู่บนที่ดอน น้ำไม่ท่วม มีตลาดของสดอยู่หน่อยหนึ่ง ต่อลงไปเป็นตลาดใต้ซึ่งอยู่ติดกัน มีประมาณ ๓๐ ห้องเศษ เป็น ๒ เจ้าของ แต่ตลาดนี้น้ำท่วม ข้อซึ่งตลาดติดที่นี่ได้ถึง ๒ ตลาด เหตุด้วยเป็นท่าเกวียนข้าวในตอนมาลง เป็นที่ประชุมแห่งหนึ่งอย่างเดียวกับสะแกกรัง ผู้คนก็มีมากอยู่ ถัดนั้นเข้ามาเป็นทุ่งแล้วจึงถึงป่า ตั้งแต่พอพ้นตลาดวัดสิงห์เข้ามาหน่อยหนึ่ง จนถึงเขตอำเภอเดิมบาง เป็นระยะที่ต้นไม้ขึ้นในลำน้ำมากเรือเดินไม่สะดวก พึ่งจะได้ลงมือถางใน ๒ ปีนี้ แต่ผักตบชวาเต็ม พึ่งได้ชำระออกในคราวรับเสด็จนี้ มีที่เขาเรียกว่าแก่งอยู่ตำบลหาดทดแห่งหนึ่ง แต่ที่จริงเป็นแต่สายน้ำเชี่ยวด้วยน้ำตื้น คดเคี้ยวอยู่บ้าง เขาเตรียมจะโรยด้วยเชือก แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ ถัดนั้นมาเป็นทางที่เรือเดินไปมาอยู่แต่ก่อนแล้ว แต่หากมีไม้ล้มทับขวางทาง ไม้เอนชายและเป็นอยู่ในใต้น้ำมาก ประกอบทั้งผักตบชวาขึ้นเต็มด้วย เรือจึงเดินไม่ได้ทีเดียว ครั้งนี้ได้ตัดไม้ที่กีดขวางและเอนปลายกับตัดตอในน้ำเสียมาก ยังเหลืออยู่บ้าง เมื่อก่อนจะมานี้ ๓ วัน ต้นยางก็ล้มอีกต้น ๑ ทางที่ริมน้ำเป็นที่ดอนโดยมาก มีไม้ใหญ่เป็นดง คือ ยาง กระเบา มะม่วงกะล่อนเป็นพื้น บ้านคนมีราย ๆ มาตลอด วัดก็มีหลายวัด แต่เป็นที่สำนักสงฆ์พึ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ บ้านเรือนก็ใหม่ ๆ โดยมาก ที่ป่านี้ชอบกลดูเหมือนจะใหญ่ทึบมากแต่ไม่หนาเท่าใด ยืนจากลำน้ำขึ้นไป ๕ เส้น ๖ เส้น ก็ถึงทุ่งซึ่งเป็นนาดีตลอดไป มีคลองแยกออกแม่น้ำมากหลายสาย คลองเหล่านี้เองที่ชักให้แม่น้ำเหล่านี้เขิน เขาตั้งพลับพลารับตำบลคลองจันทร์อยู่ฝั่งใต้ ระยะทางสั้นเกินไป ถ้าจะเดินเรือโมเตอร์มาไม่หยุด ๒ ชั่วโมงก็จะถึง เพราะระยะทางตั้งแต่วัดสิงห์มา ๔๒๘ เส้นเท่านั้น ตำบลนี้ยังอยู่ในแขวงชัยนาท


ที่มา : เสด็จประพาสต้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๕
.................

         โดยบริเวณเนินปากแม่น้ำมะขามเฒ่า เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้เข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเนินปากแม่น้ำมะขามเฒ่า เพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวัดสิงห์
            ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นาย ไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอวัดสิงห์ ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยการนำของนายกเทศบาล นายปิยะ ทองวัฒนา, ทหารในพื้นที่, ตำรวจอำเภอวัดสิงห์, นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ และ ชาวบ้านทั้งสี่ชุมชน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ต้นแม่น้ำท่าจีน ซึ่งจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
* ภาพประกอบจากแฟนเพจ : คนรักอำเภอวัดสิงห์  <<<  คลิกชมภาพบรรยากาศวันร่วมกันพัฒนา

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City