NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Wat Mahathat : วัดมหาธาตุ


ที่ตั้ง : พิกัด GPS 15.049595,100.1603224

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสรรคบุรี เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง โดยมีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยา แต่ได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้
โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
  • พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์  พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526
  • พระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น
  • พิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณ
พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง 
กรมศิลปกร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ เมื่อปี พทูธศักราช 2478 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุใกล้แม่น้ำน้อย สร้างด้วยอิฐถือปูน ได้รับอิทธิพลจากพระปรางค์ทรงกลีบมะเฟืองในศิลปะลพบุรี
โดยสถานที่โบราณสถานสำคัญจะตั้งอยู่ท้ายวัดบริเวณใกล้กับริมแม่น้ำน้อย โดยบริเวณสถานที่โบราณสถานจะมีป้ายเตือนไว้ เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปี ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และช่วยกันดูแลสถานที่

การเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและใช้การบริการขนส่งสาธารณะ เพราะบริเวณวัดมหาธาตุ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสรรคบุรี โดยบริเวณวัด อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชัยนาท ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ถึงทางแยกเข้าอำเภอสรรคบุรี จากที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี บริเวณหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 เมตร  หรือใช้บริการรถเมล์ สายชัยนาท-สุพรรณบุรี ก็ได้เช่นเดียวกัน 
สำหรับท่านที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ก็สามารถใช้บริการรถขนส่งจากสถานีขนส่งกรุงเทพ(หมอชิต2) จะมีรถร่วมบริการขนส่งสาย กรุงเทพ-สรรคบุรี เพื่อมาลงยังตัวเมืองสรรคบุรี โดยสามารถเดินเท้าไปเที่ยวชมสถานที่ได้แบบสบาย

ตัวอย่างบรรยากาศภายในวัดมหาธาตุ

พระพุทธสรรค์สิทธิ 
เป็นพุทธรู)ศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานในวิหารคดของวัดมหาธาตุ ชาวบ้านมีความเลื่อมใสกันมาก ถือว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองสรรค์ อายุ 700 กว่าปีวิหารหลวงพ่อหมอ

 ท่าน้ำประวัติศาสตร์ (ท่าน้ำ ร.5) 
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2544 บริเวณนี้เป็นที่ตั้งพลับพลา รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงทอดพระเนตรโบราณสถาน วัดมหาธาตุ ฯ 
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2519 เป็นที่รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯ 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2535 ก็เป็นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ 
วัดเก่าแก่โบราณ สร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยา http://www.chainatcity.com/2015/07/wat-mahathat.html

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City