NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Khao Khayai : เขาขยาย

 ที่ตั้ง : ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท : พิกัด GPS 15.22651, 100.15413


เขาขยาย  เดิมเป็นพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ มีความแห้งแล้ง และถูกลอบขุดดินออกไป มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เนินเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาชัยนาท (เขาพลอง) ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร  

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในแผนพัฒนาที่ ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กำลังเร่งพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน เขาขยายอยู่ในช่วงพัฒนา ยังไม่ได้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการจังหวัดชัยนาท รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมมือพัฒนา โดยทั้งลงแรง ลงมือพัฒนา งานนี้หากสำเร็จ เขาขยาย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจแล้ว สิ่งที่ได้ตามมา คือ ที่นี่จะเป็นอนุสรณ์ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวชัยนาท อีกแห่งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City