NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Tonnam_Tha-Chin | ต้นน้ำท่าจีน

ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
GPS : 15.26379, 100.05641 ; Click >>>> นำทาง 
โทรศัพท์ : -
เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน 

          สวนต้นน้ำท่าจีน : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของอำเภอวัดสิงห์ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ และวัดปากคลองมะขามเฒ่า เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป โดยใช้พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำมะขามเฒ่า (ต้นแม่น้ำท่าจีน) มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดปากคลองมะขามเฒ่า โดยมีสะพานข้ามจากฝั่งวัดปากคลองมายังสวนต้นน้ำท่าจีน ภายในพื้นที่ประกอบด้วย การจัดภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีสีสันสวยงาม และมีมุมถ่ายภาพร่วมกับ "ไกรษร...ปักษา"  มาสคอตประจำสวนต้นน้ำท่าจีนแห่งนี้  


          โดยสวนต้นน้ำท่าจีนแห่งนี้ อนาคตจะได้รับการพัฒนาต่อยอดอีกไปมากกว่านี้ โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างเตรียมการของ เทศบาลตำบลวัดสิงห์และอำเภอวัดสิงห์ โดยปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นสถานที่ออกกำลังกายได้ หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาสักการะหลวงปู่ศุข ณ.วัดปากคลองมะขามเฒ่าแล้ว ก็สามารถเดินมายังสวนต้นน้ำท่าจีนได้ เพื่อชมวิวของแม่น้ำเจ้าพระยา และจุดกำเนิดของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสายสำคัญหนึ่งของประเทศไทย เพื่อชมวิถีชีวิตของชุมชมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

          แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย โดยไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร 

การเดินทาง : 
ทัศนียภาพของสถานที่ :
ที่ตั้ง : ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City