NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Gov-Market

วันที่ 10-30 พ.ย.2560 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง 
เปิดรับลงทะเบียน  “ตลาดประชารัฐ” 
เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีพื้นที่ค้าขายได้มีสถานที่ค้าขาย 
โดยผู้ประสงค์จะลงทะเบียนให้มีพื้นที่ค้าขาย ต้องเป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้น้อย 
หรือผู้ค้าขายที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย 

โดยให้นำบัตรประชาชนไปขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ค้าขายที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่ที่ประสงค์จะค้าขาย 

ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมฯ จะมีข้อมูลตลาดต่าง ๆ และมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.056-411139 หรือ 1567 หรือ 089-2034132

(ประชาสัมพันธ์)

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City