NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Intheheart


 (๓๑ ต.ค. ๖๐ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ พิจารณาจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับอันเนื่องด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นอนุสรณ์ถึงการพระราชพิธีสำคัญยิ่งในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”

          นายวีระ กล่าวต่อว่า หนังสือเล่มนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำขึ้นโดยรวบรวมภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่สุดแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของมวลพสกนิกร โดยร่วมมือกับนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นหัวหน้าคณะช่างภาพบันทึกภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมเป็นภาพป้ายทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ ป้าย ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดทำขึ้นหลังจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีทั้งที่ปรากฏเห็นชัดเจนในท้องถนนหลวง ใจกลางเมืองหลวง หรือใจกลางจังหวัด หรือในสถานที่ราชการต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่สาธารณะ และทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ในทุ่งนา ป่าเขาและบนดงดอยถิ่น ล้วนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัย ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด

          หนังสือ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการมอบหนังสือนี้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา ในส่วนประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ Flip Book ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City