NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

kingrama9

(ข่าวประชาสัมพันธ์)
#จิตอาสางานดอกไม้จันทน์

 เวลา 07.00 น.  วันที่ 26 ตค. 2560
เชิญมาพร้อมกันที่อาคารวิมลคุณากร 
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อฟังภารกิจตามกลุ่มงานของตน
และลงพื้นที่ประจำจุดปฏิบัติการ (จิตอาสาผู้หญิงใส่กระโปรง) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แผนผังสถานที่ (พระเมรุมาศจำลอง) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ชัยนาท
ภาพ-ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท


แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City