NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Banknotes | ธนบัตร 1000 บาท แบบใหม่


          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป จะนำธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) ออกใช้ โดยธนบัตรชนิดราคาดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงออกแบบให้เรื่องราวในธนบัตรแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์            
          โดยลักษณะของธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบใหม่ จะมีลักษณะดังนี้

ภาพประธานด้านหน้า​
​​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์


​​ภาพประธานด้านหลัง
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


          หนึ่งในความสำคัญที่นำความภูมิใจมาแก่ชาวจังหวัดชัยนาทเป็นพิเศษ นั่นคือ ภาพประธานด้านหลังของธนบัตร ชนิด 1,000 บาทนั้น เป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ประดิษฐาน ณ. ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
ที่มา : แฟนเพจผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ภาพ 360 องศาจาก Google Street View บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท


          ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถขอแลกธนบัตร 1,000 บาท แบบใหม่ ได้ที่สถาบันการเงิน,ธนาคารทุกแห่ง โดยจำนวนการผลิตรอบแรกอยู่ที่ 100 ล้านฉบับ 


หมายเหตุ: บทความนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ  สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตร 1,000 บาท แบบใหม่

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City