NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

โครงการเทศน์มหากุศลสมทบทุนการศึกษา

ขอเชิญร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้
โครงการเทศน์มหากุศลสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้

มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ร่วมกับ วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว)

ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตกุศล ร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ผ่าน
มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ.วัดปทุมธาราม(วัดหนองบัว) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
โดยมี ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานโครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณฟาติมา อินพาเพียร โทร.08-9999-5480
คุณอารีย์ พงษ์พานิข โทร 08-1888-8901

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City