NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Farmer's Rice

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท จำกัด หนุนชาวนาชวนคนชัยนาทกินข้าวชัยนาท
พร้อมจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ 2560


นางพรรณี พุ่มสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดชัยนาทมีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วได้ส่งขายจนหมดไม่มีเหลือไว้รับประทาน ประกอบกับเป็นช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ จังหวัดชัยนาทจึงได้มีการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือชาวนา ทำให้เกิดโครงการ คนชัยนาท กินข้าวชัยนาท” 

โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชัยนาท จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และจัดกิจกรรมคนชัยนาทกินข้าวชัยนาท ในงาน เทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ จังหวัดชัยนาท ปี 2560” บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท(หลังใหม่) โดยจัดบูทจำหน่ายข้าวสารหอมดอกมะลิ 105 บรรจุถุงจัดชุดของขวัญสวยงาม กิโลกรัมละ 25 บาท พร้อมหุงข้าวให้ผู้สนใจได้ชิมฟรี ส่วนกับข้าวเมนูละ 10 บาท ระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม นี้ สำหรับกระเช้าของขวัญสามารถเข้ามาเลือกได้ตามชอบ ซึ่งมีบริการจัดกระเช้า และห่อของขวัญให้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City