NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Bike Muang-Chainat | มีนาคม

  "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท#3"  

ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น 

เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานภายใต้ชื่องาน ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #3 2016
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 (มีประเภท 49 ก.ม. และ 94 ก.ม.)

พิธีเปิดงานที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
-เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ จังหวัดชัยนาท เป็นเมืองจักรยาน
-เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนในจังหวัดชัยนาท
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยนาท

แผนที่ปั่น 49 กิโลเมตร

แผนที่ปั่น 94 กิโลเมตร


ถ้วยรางวัล / ของที่ระลึก
1. เสื้อจักรยาน 1 ตัว (Forz)
2. ถ้วยที่ระลึก 1 ถ้วย
3. ถ้วยรางวัลพิเศษ สำหรับการแข่งขันประเภท A และ B ลำดับที่ 1-5 (ไม่แยกประเภทรถ)

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
- เวลา 09:00 - 20:00 รับลงทะเบียน รับเบอร์ รับเสื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
-04.30-07.45 รับลงทะเบียนผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับเบอร์แข่งและเสื้อ (ไม่มีการรับสมัครหน้างาน)
-04.30-07.45 เชิญนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
08:00 ปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
-09.30-12.00 เข้าเส้นชัย รับถ้วยราวัล และรับประทานอาหารกลางวัน
-13.00 เลิกงาน

ทีมาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> www.thaimtb.com

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City