NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีพุทธศักราช 2560

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560
ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

  

ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สวดมนต์บทรับปีใหม่ บทสวดมงคลคาถา (ชะยันโต-พาหุง-ภะวะตุสัพฯ)
(เป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธาช และพระบรมวงศานุวงศ์มุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่)พิธีเริ่ม 31 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น. – 00.09 น.

หมายเหตุ การแต่งกาย
 1. ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ : แต่งกายไว้ทุกข์

2. ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยสีอ่อน หรือชุดขาวปฎิบัติธรรม

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City