NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

New bridge over Chao Phraya River | โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

" โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  " 
ที่มา : กรมทางหลวงชนบท


หากช่วงนี้ใครผ่านบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 311 (เขื่อนเจ้าพระยา-อำเภอเมือง) จะพบกับการก่อสร้างถนนสายใหม่ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ได้ข้อมูลว่าเป็นการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ 

จังหวัดชัยนาทมีแม่น้ำสายหลักของประเทศไหลผ่าน โดยแบ่งจังหวัดชัยนาทออกเป็น 2 ฝั่ง การสัญจรไปมาของคนทั่วไปที่จะสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะใช้สะพานข้าม โดยปัจจุบันจังหวัดชัยนาทมีสะพานข้าม 3 แห่งคือ


1.สะพานใหม่ชัยนาท
 2.สะพานธรรมามูล-วัดปากคลองมะขามเฒ่า
 3.สะพานท่าน้ำอ้อย-อุทัยธานี 

โดยปัจจุบันกำลังจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 1 แห่ง คือ 
โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน โดยมีลักษณะโครงการดังนี้

"โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เริ่มโครงการฯ กม.ที่ 0+000 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี - ชัยนาท) กม.ที่ 51+310 ด้านซ้ายทาง เยื้องกับซอยบ้านกล้วย 37 เขตตำบลบ้านกล้วย แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดทางหลวงแผ่นดินสาย 340 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้ถนนเทศบาล 6 ผ่านถนนเทศบาลสัมพันธ์ไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 3+564 บรรจบทางหลวงแผ่นดินสาย 3183 (ชัยนาท – วัดสิงห์) กม.ที่ 9+330 ด้านขวาทาง เขตตำบลท่าชัย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 3.564 กิโลเมตร "เว็บไซด์และรายละเอียดโครงการ >>>>> chainat-roadconstruction.com

หากโครงการนี้แล้วเสร็จ ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาการสัญจรของรถที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณทางหลวงหมายเลข 340 หรือสะพานใหม่ ให้ช่วยสะดวกยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City